Όλα τα παρακάτω ισχύουν για την HAPPY RENTAL IKE με ΑΦΜ  ΔΟΥ και έδρα.
Με την επιλογή αποδοχή αποδέχομαι όλα τα παρακάτω:

 • Για την ημερομηνία που έχω επιλέξει είμαι υπεύθυνος για το όχημα και υποχρεούμαι να το επιστρέψω ακριβώς όπως το παρέλαβα τόσο εξωτερικά όσο εσωτερικά και μηχανικά.
 • Είμαι υποχρεωμένος να το επιστρέψω με την ίδια στάθμη καυσίμου
 • Είμαι υποχρεωμένος τόσο να το παραλάβω όπως και να το επιστρέψω στην συμφωνημένη περιοχή, μέρα και ώρα.
 • Σε περίπτωση απλής ασφάλισης αν υπάρξει χτύπημα/τροχαίο/ζημιά ή άλλο και δεν ευθύνομαι εγώ την ευθύνη της έχει η ασφαλιστική εταιρία.
 • Σε περίπτωση απλής ασφάλισης αν υπάρξει χτύπημα/τροχαίο/ζημιά ή άλλο και ευθύνομαι εγώ την ευθύνη την έχω εγώ και είμαι υποχρεωμένος να αναλάβω όλα τα έξοδα για την αποκατάσταση του οχήματος στην κατάσταση όπου το παρέλαβα καθώς επίσης να αναλάβω και τα έξοδα για τις ημέρες που το όχημα θα παραμείνει στο συνεργείο.
 • Σε περίπτωση μικτής ασφάλισης αν υπάρξει χτύπημα/τροχαίο/ζημιά ή άλλο και δεν ευθύνομαι εγώ την ευθύνη της έχει η ασφαλιστική εταιρία.
 • Σε περίπτωση μικτής ασφάλισης αν υπάρξει χτύπημα/τροχαίο/ζημιά ή άλλο και  ευθύνομαι εγώ είμαι υποχρεωμένος να αναλάβω τα έξοδα για την επιδιόρθωσή του μέχρι την κατάσταση που το παρέλαβα καθώς και τα έξοδα για τις μέρες που θα παραμείνει στο συνεργείο. Σε περίπτωση που τα έξοδα ξεπερνάνε το συμφωνημένο ποσό που αναγράφετε στο συμβόλαιο είμαι υποχρεωμένος να καταβάλω το ποσό το οποίο αναγράφετε στο συμβόλαιο και τα υπόλοιπα έξοδα τα αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία.
 • Οποιαδήποτε κλίση που μπορεί να λάβω για οποιοδήποτε παραβίαση του Κ.Ο.Κ. επιβαρύνει εμένα και είμαι υποχρεωμένος να την εξοφλήσω μέχρι την ημέρα παράδοσης ή να παραδώσω τα χρήματα στον εκπρόσωπο της εταιρίας. Σε περίπτωση που το όχημα λόγο της παραβίασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εταιρία για παραπάνω μέρες από αυτές που το έχω μισθώσει είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω αυτές τις μέρες με το ενοίκιο που αναλογεί σε κάθε μέρα.
 • Η εταιρία πριν την επιβεβαίωση της κράτησης γραπτά μέσω email έχει την δυνατότητα να ξανά υπολογίσει την τιμή ή να κάνει οποιαδήποτε διόρθωση σε αυτή. Μετά την ολοκλήρωση και την επιβεβαίωση δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.
 • Από τι στιγμή που θα λάβετε email επιβεβαίωσης της κράτησης σας σημαίνει πως το όχημα που επιλέξατε θα σας περιμένει στο μέρος και την ώρα που έχετε συμπληρώσει Ωστόσο σε περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί από τον πελάτη χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας τότε το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, ακυρώσεις δρομολογίων, κ.α.) το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενή σας κράτηση.
 • Σε περίπτωση βλάβης, χτυπήματος, τροχαίου ή άλλο που ευθύνομαι εγώ η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να μου παραχωρήσει άλλο όχημα για της υπόλοιπες μέρες τις κράτησης όπως επίσης δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα των υπόλοιπων ημερών.
 • Σε περίπτωση βλάβης, χτυπήματος, τροχαίου ή άλλο που δεν ευθύνομαι εγώ η εταιρία είναι υπόχρεή ή να μου δώσει άλλο όχημα για τις υπόλοιπες μέρες της κράτησης μου ή να μου επιστρέψει τα χρήματα των ημερών όπου δεν παρείχα τις υπηρεσίες της. Σε περίπτωση όπου υπάρχει μεγαλύτερο όχημα για αντικατάσταση η εταιρία έχει την δυνατότητα να σας προτείνει να πληρώσετε την διαφορά του άλλου οχήματος.
 • Αν δεν υπάρχει άτομο για την παραλαβή του οχήματος στο συμφωνημένο μέρος μέρα και ώρα η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα χρήματα της κράτησής μου αν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 30 λεπτών. Έτσι αν ο πελάτης επιθυμεί να παραλαβή άλλη μέρα το όχημα από τις μέρες τις κράτησής του και δεν έχει ενημέρωση νωρίτερα (τουλάχιστον 2 μέρες έκτος ανωτέρας βίας) θα χρεωθεί όλες τις μέρες τις κράτησής του.
 • Η πληρωμή για κρατήσεις λιγότερες ή ίσες των 2 ημερών πρέπει να γίνεται σε ολόκληρο το ποσό με κάρτα η κατάθεση η μετρητά στο γραφείο της εταιρίας. Για κρατήσεις μεγαλύτερες των 2 ημερών μπορεί να γίνει πληρωμή του 50% κατά την κράτηση και το υπόλοιπο 50% τουλάχιστον 2 μέρες πριν την παραλαβή με τους ίδιους τρόπους πληρωμής.
 • Σε περίπτωση επιλογής βιολογικού καθαρισμού η εταιρία είναι υποχρεωμένη να σας επιβεβαιώσει την επιλογή σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει τα χρήματα αυτού πίσω ή να γίνει κάποιου άλλου είδους συνεννόηση. Αν δεν βρεθεί κοινή λύση και δεν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί κράτηση υποχρεούται να σας επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της κράτησή σας.
 • Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να σας παραδώσει τον αυτοκίνητο καθαρά στο εσωτερικό και εξωτερικό του όπως επίσης και χωρίς πρόβλημα. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να ελέγξει τα βιβλίο Service την άδεια και το ΚΤΕΟ όπως επίσης το εγχειρίδιο χρήσης και το βιβλίο καθαρισμού που παρέχετε από την HAPPY RENTAL IKE και αναφέρει πότε καθαρίστηκε και με ποιον τρόπο.
 • Απαγορεύεται να αφαιρέσω κάποιο έγγραφο του αυτοκινήτου.
 • Με την αποδοχή των παραπάνω όρων αποδέχομαι την άσκηση οποιαδήποτε ευθύνης από την HAPPY RENTAL IKE σε περίπτωση εγκατάλειψης, χτυπήματος, μη εξόφλησης της κράτησης καθώς και ότι έχει να κάνει με την μη τήρηση των ανωτέρων.
 • Είμαι υπεύθυνος για το όχημα και είμαι υποχρεωμένος να το παραδώσω όπως το παρέλαβα.
 • Η απλή ασφάλιση περιλαμβάνει: Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα (1.220.000,00€), Υλικές ζημιές επί τρίτων ανά ατύχημα (1.220.000,00€), Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (6.000,00€), Αποκατάσταση ΥΖ Ασφαλισμένου οχήματος από ατύχημα με αποκλειστική ευθύνη τρίτου γνωστού αυτοκινήτου (6.000,00€), Θραύση Κρυστάλλων (3.000,00€), Προσωπικό ατύχημα οδηγού για θάνατο και Μ.Ο.Α. (15.000,00€), Νομική προστασία (10.000,00€) Επέκταση αστ.ευθ. Υ.Ζ. μεταξύ οχημάτων ίδιου ιδιοκτήτη. (3.500,00€) και οδική βοήθεια.
 • Η μικτή ασφάλιση περιλαμβάνει: Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα (1.220.000,00€), Υλικές ζημιές επί τρίτων ανά ατύχημα (1.220.000,00€), Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (6.000,00€), Αποκατάσταση ΥΖ Ασφαλισμένου οχήματος από ατύχημα με αποκλειστική ευθύνη τρίτου γνωστού αυτοκινήτου (6.000,00€), Θραύση Κρυστάλλων (3.000,00€), Προσωπικό ατύχημα οδηγού για θάνατο και Μ.Ο.Α. (15.000,00€), Νομική προστασία (10.000,00€) Επέκταση αστ.ευθ. Υ.Ζ. μεταξύ οχημάτων ίδιου ιδιοκτήτη. (3.500,00€), οδική βοήθεια, Πυρκαγιά καλυπτόμενου Οχήματος (10.000,00€) και Ολική κλοπή οχήματος (10.000,00€).