Φυσικά. Η HAPPY RENTAL IKE μισθώνει τα οχήματά της και μακροχρόνια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν από τους εκπροσώπους μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ειδικές και φιλικές τιμές που διαθέτουμε σε αυτήν την περίπτωση.