Στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου είναι διαθέσιμη ή άδεια κυκλοφορίας του καθώς επίσης και το βιβλίο service. Ακόμα θα υπάρχει και το βιβλίο καθαρισμού όπου εκεί θα αναγράφεται πότε είχε γίνει πλύσιμό και το είδος του πλυσίματος (εσωτερικό, εξωτερικό, ολικό, βιολογικό). Επίσης διαθέσιμο θα είναι και το βιβλίο ΚΤΕΟ (μπορεί αν μην υπάρχει βιβλίο διότι τα περισσότερα αυτοκίνητά μας είναι καινούργια και δεν περνάνε από τα πρώτα χρόνια ΚΤΕΟ).