Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Αν είναι η ασφάλεια σας απλή και στο ατύχημα/χτύπημα δεν ευθύνεστε εσείς τότε δεν επιβαρύνεστε εσείς την επισκευή ή τις ημέρες που θα κάνει να επισκευασθεί και αν υπάρχει διαθέσιμο άλλο αυτοκίνητο γίνεται αντικατάσταση αλλιώς γίνεται επιστροφή των χρημάτων για τις μέρες που δεν θα έχετε αυτοκίνητο.  Αν έχετε απλή ασφάλεια και ευθύνεστε εσείς για την ζημιά/χτύπημα/τροχαίο είστε υποχρεωμένος να πληρώσετε την επισκευή καθώς και τις μέρες που το όχημα θα παραμείνει στο συνεργείο. Αν υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο μπορεί να σας χορηγηθεί μέχρι την συμφωνημένη μέρα πληρώνοντας έξτρα τις μέρες ενοικίασης του δεύτερου αυτοκινήτου. Αν η ασφάλεια σας είναι μικτή και στο ατύχημα/χτύπημα δεν ευθύνεστε εσείς τότε δεν επιβαρύνεστε εσείς την επισκευή ή τις ημέρες που θα κάνει να επισκευασθεί και αν υπάρχει διαθέσιμο άλλο αυτοκίνητο γίνεται αντικατάσταση αλλιώς γίνεται επιστροφή των χρημάτων για τις μέρες που δεν θα έχετε αυτοκίνητο. Αν η ασφάλεια σας είναι μικτή και ευθύνεστε εσείς για τη ζημιά/χτύπημα/τροχαίο τότε πληρώνεται τι ζημία ή πληρώνεται το ποσό που αναγράφετε στο συμβόλαιο αν η ζημιά υπερβαίνει αυτό το ποσό. Αν υπάρχει διαθέσιμο άλλο όχημα γίνεται αντικατάσταση για τις υπόλοιπες μέρες αλλιώς σας επιστρέφετε η διαφορά των ημερών.