Από τι στιγμή που θα λάβετε email επιβεβαίωσης της κράτησης σας σημαίνει πως το όχημα που επιλέξατε θα σας περιμένει στο μέρος και την ώρα που έχετε συμπληρώσει Ωστόσο σε περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί από τον πελάτη χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας τότε το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, ακυρώσεις δρομολογίων, κ.α.) το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενή σας κράτηση.