Η HAPPY RENTAL IKE σας προτείνει να επιλέξετε την μικτή ασφάλιση διότι σε περίπτωση ατυχήματος με δική σας ευθύνη θα χρειαστεί να πληρώσετε μικρότερο ποσό σε σχέση με την απλή όπου σε αυτή την περίπτωση είστε εσείς υποχρεωμένος να καλύψετε όλα τα έξοδα επισκευής όπως επίσης και τις μέρες που θα παραμείνει στο συνεργείο.