Αυτό το πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την παραλαβή του οχήματος σας είναι η άδεια οδήγησή σας και η ταυτότητα η διαβατήριο.