Η εταιρία HAPPY RENTAL IKE δεν θα ζητήσει από κανένα πελάτη της να δεσμεύσει χρήματα ως εγγύηση.